Acceptatie van grond- en reststoffen

Grond- en reststoffenbank

Partijen (verontreinigde) grond, bagger en reststoffen kunnen op elk moment worden aangeboden bij Grond en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. De grond- en reststoffen variëren van verontreinigde grond, asbesthoudend puin, reststoffen van gieterijen en ballastmateriaal tot en met teerhoudend asfalt. Deze partijen zijn al dan niet voorzien van analyse/kwaliteitsgegevens.

Bij acceptatie van partijen grond- en reststoffen door GRzN B.V. wordt al dan niet een beoordeling/keuring van de partij uitgevoerd. Vervolgens wordt de partij voorzien van een uniek afvalstroomnummer. Afhankelijk van de geaccepteerde partij worden de stoffen gezeefd, gereinigd, geïmmobiliseerd of gesorteerd. Indien er sprake is van een grotere partij dan vindt gescheiden opslag plaats.