Bemiddeling in grond- en reststoffen

Grond- en reststoffenbank

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. zet zich in om de stromen grond- en reststoffen als secundaire grondstof af te zetten. Door bemiddeling tussen aanbieder en acceptant wordt het proces van hergebruik bevorderd. Er wordt alleen bemiddeld in partijen welke voorzien worden/zijn van kwaliteitsgegevens.

GRzN B.V. levert met de bemiddeling een bijdrage aan het duurzaam omgaan met grondstoffen.