Biologische grondreiniging

Grondreiniging

Biologische reiniging is een van de activiteiten van Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. Biologische reiniging heeft als doel de organische verontreinigingen in partijen grond in vergaande mate af te breken. Organische verontreinigingen omvatten voornamelijk koolwaterstoffen zoals diesel, benzine, petroleum, naftaleen, benzeen, styreen, tolueen, ethuylbenzeen of xyleen. Partijen met organische verontreinigen kunnen .

De biologische afbraak wordt gestimuleerd door middel van het toevoegen van specifieke bacteriën en de creatie van zo gunstig mogelijke omstandigheden (o.a. vochtigheid, zuurstofhuishouding). Hierna veranderd de organische verontreiniging in onschadelijke eindproducten water en CO2. Deze reiniging geschied volgens BRL 7500 – protocol 7510.

Voor de reiniging van de partijen grond word de partij vaak nog gezeefd om stenen en andere bodemvreemden materialen te verwijderen. Daarna kunnen de partijen gereinigde grond worden ingezet als secundaire grondstof.