Projecten

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. levert specifieke diensten, zoals:
overname, levering en opslag van licht verontreinigde grond- , bouw-, en reststoffen;
classificatie en kwaliteitsbeoordeling van grond-, bouw- en reststoffen; zeven; depotbeheer; hergebruik van grond in eigen projecten en in projecten van derden; advisering, begeleiding en afhandeling van PMV-procedures.