Centrumplan West, Raadhuisstraat te Vught

Projecten

Voor de aanleg van het Centrumplan West in Vught heeft Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. de acceptatie en bemiddeling van de vrijgekomen grond verzorgd. Gubbels heeft hierbij de infra-werkzaamheden uitgevoerd. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van Dura Vermeer.

De infra-werkzaamheden bestonden uit:
– aanbrengen van 1.660 m2
stelconplaten voor het bouwverkeer;
– het egaliseren van 6.800 m2 terrein;
– opschonen bouwput en afvoeren
van boorspecie/grout á 1.100 m3;
– ontgraven en aanvullen van poeren,
liftputten en vloerverzwaringen;
– diverse bijkomende werkzaamheden.

Op deze locatie worden een parkeergarage, ongeveer 200 appartementen en diverse winkels gebouwd.