Certificaten

Grondbank-activiteiten zijn aan strikte regels gebonden. In het verlengde van een speciale vergunning in het kader van de Wet milieubeheer zijn diverse proces- en productcertificaten verplicht.

– BRL 9335 geldt voor het accepteren van partijen grond- en reststoffen, het opbulken en het
depotbeheer van de partijen;
– BRL 7500 geldt voor het zeven van grond, het rijpen van bagger en het reinigen van grond;
– BRL 9322 geldt voor het samenstellen van grondmengsels, het opwaarderen van de
civieltechnische kwaliteit en het immobiliseren van grond- en reststoffen.

ISO certificaat

BRL 9335

BRL 7500

BRL 9322

 

Algemene voorwaarden

Over GRzN