Reinigen / Droog zeven

Grondreiniging

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. beschikt over een mobiele zeef-/sorteerinstallatie waarmee een kwaliteitsverbetering van grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen kan worden gerealiseerd. Bij het droog zeven worden grove bijmengingen uit de partij grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verwijderd.

Met behulp van droog zeven worden uit hergebruiksgrond alle grove bijmeningen verwijderd. Hierbij is geen sprake van een reinigingsmethode, maar worden verschillende stoffen gescheiden.

Het zeven (horren) van ballastgrind verontreinigd met metalen zorgt voor het verlagen van de verontreiniging. De grove ballastgrind wordt gescheiden van de grond met verontreinigde deeltjes. De verontreinigde grond wordt verder afgezeefd om de concentratie van de verontreiniging te verlagen tot een acceptabel minimum. Indien de concentratie van de verontreiniging in de grond te hoog blijft wordt deze op een andere manier verder gereinigd.

Partijen grond, puin/granulaat of andere bouwstoffen verontreinigd met asbest, slakken, sintels e.d. worden gezeefd. Het zeven is gericht op een milieu hygiënische verbetering van de kwaliteit van de resterende grond of granulaat. In het geval er sprake is van asbesthoudende stromen (> 100 mg/kg asbest) dan vindt het zeven onder asbestcondities plaats. Daarbij wordt aandacht besteed aan het voorkomen van emissie van schadelijk stoffen naar de omgeving.

Na het zeven wordt de partij grond, granulaat of andere bouwstof als secundaire bouwstof ingezet.